Oprogramowanie dla systemów fotometrycznych
Software for White Light Scanner Systems
Pakiet oprogramowania firmy Hexagon Metrology dla systemów fotometrycznych składa się z różnorodnych programów, które zwiększają korzyści płynące z wykorzystania platform skanujących. Oprogramowanie w połączeniu z innowacyjnymi procesami biznesowymi, pozwala producentom odejść od tradycyjnych metod kosztownego kontrolowania elementów zamocowanych przy pomocy systemów mocujących i innych technologii pomiarowych na rzecz elastycznego pomiaru bezkontaktowego.


CoreView Lite


CoreView Lite to darmowe oprogramowanie firmy Hexagon Metrology wykorzystywane do przeglądania i wspólnej pracy z danymi pomiarowymi zapisanymi w formacie CoreView. CoreView Lite umożliwia dużym grupom użytkowników wykorzystanie szczegółowych danych pomiarowych w celu poprawy jakości i wydajności procesu projektowania, produkcji i montażu wytwarzanych elementów.


» więcej
CoreView Plan


CoreView Plan został zaprojektowany do planowania, przygotowania i definiowania kompletnych programów pomiarów przestrzennych, które będą realizowane za pomocą systemu pomiarowego światła białego Hexagon Metrology. Korzystając z CoreView Plan inżynier może z łatwością definiować mierzalne elementy, wprowadzać wskazówki dla wyrównania, pozyskiwać definicje GD&T oraz przygotowywać raporty do późniejszego wykorzystania.


» więcej
CoreView Pro


CoreView Pro jest wydajnym oprogramowaniem oferującym łatwe w użyciu narzędzia przeznaczone do analizy pomiarów przestrzennych, raportowania i współpracy użytkowników w firmach projektowych i produkcyjnych. Dzięki CoreView Pro zrozumienie wyników pomiarów przestrzennych staje się intuicyjne, a za pomocą różnorodnych funkcji przeglądania i analizy danych, użytkownicy mogą łatwo odszukać przyczynę i skutek problemu, a następnie zdecydować o sposobie jego rozwiązania.


» więcej
CoreView Analysis


CoreView Analysis to oprogramowanie firmy Hexagon Metrology przeznaczone do przeliczania danych przestrzennych po wykonaniu pomiaru, analiz otrzymanych wyników i inżynierii odwrotnej. CoreView Analysis pozwala użytkownikom zoptymalizować wykorzystanie platformy systemów pomiarowych światła białego Hexagon Metrology poprzez przekazywanie czasochłonnych zadań pomiarowych do stacji roboczych poprawiając ogólną przepustowość systemu pomiarowego.


» więcej
CoreView Mapping


CoreView Mapping jest w pełni zintegrowanym oprogramowaniem wspierającym proces odwzorowania miejsca wykonywania pomiarów.


» więcej
CoreView STL


CoreView STL oferuje generowanie wysokiej jakości modeli STL za pomocą jednego kliknięcia na podstawie pomiarów Hexagon Metrology WLS400.


» więcej


Drukuj Drukuj