Alutec - Nantoin
Case Study Alutec - Nantoin

Gwarancja jakości stopu dzięki wykorzystaniu ROMER Multi Gage

Firma Alutec, należąca do międzynarodowej grupy Aluthea (www.aluthea.com), specjalizuje się w produkcji odlewów stopów lekkich. Główną dziedzinę działalności firmy stanowi produkcja materiałów elektrycznych. Alutec bezpośrednio współpracuje również z najważniejszymi europejskimi producentami samochodów oraz ich podwykonawcami. Corocznie około 80 osób przetwarza 1000 ton stopu aluminium i produkuje 400 modeli form. Wielkość produkcyjna waha się od 100 części na rok do 1000 części na dzień.

Proces produkcyjny odlewni aluminium podzielony jest na 3 bardzo proste etapy: najpierw materiał musi być wytopiony, następnie wylany do metalowej formy ręcznie przy pomocy łyżki pobierczej lub przy pomocy robota, a następnie – po skrzepnięciu – usunięty z formy. W wyniku tego procesu powstaje część odlana pod ciśnieniem. Obróbka cieplna umożliwia poprawę mechanicznych właściwości odlewów poprzez zmianę struktury metalurgicznej.

Myśl przewodnią firmy Alutec, oprócz zapewnienia najlepszych warunków roboczych, stanowi zagwarantowanie wysokiej jakości wytopu oraz ułatwienie jego kontroli. Dlatego nie dziwi fakt, iż do ciągłego monitorowania składu chemicznego wytopów używany jest spektrometr, a nawet stworzono cały park maszynowy składający się z samych pieców elektrycznych, dzięki którym zapewniono nie tylko wysoką jakość metalurgiczną, ale również właściwe warunki robocze. Wewnętrzna kontrola wszystkich etapów produkcji, takich jak obróbka skrawaniem i malowanie, ma tak samo zasadnicze znaczenie, jak i obsługa klienta. 

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw oczekiwaniom swoich najważniejszych klientów, Alutec od kilku lat posiada dział projektowy oraz techniczny. Inżynierowie razem
z klientem projektują produkty oraz niezbędne oprzyrządowanie modelowe (formy, okrojniki), które następnie wykorzystywane są w procesie ich ciągłej produkcji. Alutec wykonuje również symulacje komputerowe wypełnienia form w celu zapewnienia jakości produkowanych części...

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe.

» Kontakt z nami

» Formularz

» E-mail

Kraków:
Tel/Fax +48 12 647 08 27

Warszawa:
Tel  +48 22 500 28 61/62/63
Fax +48 22 500 28 64Drukuj Drukuj